Masterplan Zandwetering

De Zandwetering stroomt van Deventer (Gooiermars) naar Zwolle. Bij Deventer vormt dit water de noordelijke stadsrand. Hiervoor is het Masterplan Zandwetering vastgesteld.

Met het masterplan wordt de Zandwetering stap voor stap klaargemaakt voor de toekomst. Dit gebeurt door:

  • het mogelijk maken van waterberging en natuurontwikkeling;
  • het verbeteren van de waterkwaliteit;
  • de toegankelijkheid en beleefbaarheid van de Zandwetering;
  • de kwaliteit van het landschap.

In 2013 werkten de gemeente Deventer en Waterschap Groot Salland samen aan de volgende deelprojecten van het Masterplan Zandwetering:

  • de uitvoering aanleg waterberging Zandwetering Laage Diepenveen;
  • de planvorming deelgebied Schalkhaar.

Op de website van het waterschap Drents Overijsselse Delta (ontstaan uit een fusie tussen waterschap Reest en Wieden en Waterschap Groot Salland) staat meer over de herinrichting van de Zandwetering.

Waterberging Zandwetering Laage Diepenveen

De inrichtingsplannen voor dit deel van het Zandweteringtraject zijn vastgesteld. Het deelgebied Laage Diepenveen is in 2013 heringericht met:

  • waterbergingen
  • wandelpaden
  • een voetgangersbrug
  • een vispasseerbare stuw

Planvorming deelgebied Schalkhaar

De inrichting van het deeltraject Schalkhaar is aan de beurt. Dit is het sluitstuk voor de Zandwetering binnen de gemeente Deventer. Waterschap Groot Salland en de gemeente Deventer denken nu na over de inrichting van het planvormingsproces. In 2014 is de uitwerking in een inrichtingsplan. Lees meer op de website van Drents Overijsselse Delta.