Zorgplicht stedelijk afvalwater

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de riolering. Met het riool zorgt zij voor de afvoering van het stedelijk afvalwater.

Voor de aanleg en het onderhoud van de riolering is geld nodig. Dat wordt opgebracht door iedereen met een aansluiting op de riolering in de vorm van de belasting rioolheffing.

Aansluiting op het riool

Inmiddels is 99,6% van de percelen in de gemeente Deventer op de riolering aangesloten. Dat is landelijk een hoge score. Ongeveer 150 percelen in het buitengebied hebben geen aansluiting, omdat ze te ver van het rioleringsstelsel liggen. De eigenaren van deze percelen hebben een eigen zuiveringssysteem geplaatst, zoals een ondergrondse opslagtank (septic tank). De gemeente en de waterschappen controleren of die individuele behandeling van afvalwater (IBA) voldoende zuiveren en goed zijn onderhouden.

Regen- en afvalwater

Stedelijk afvalwater bestaat uit regenwater en afvalwater uit woningen en bedrijven. Samen wordt dit afvalwater opgevangen en afgevoerd naar de rioolzuiveringsinstallatie aan de Roland Holstlaan in Deventer. U kunt uw regenwater ook gescheiden afvoeren. Dit regenwater kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld het sproeien van uw tuin. Wilt u meer weten over het rioolstelsel van Deventer? U leest het op de pagina Riolering.