Waterpartners

Samenwerking is belangrijk om het water in de gemeente Deventer te controleren. Dat was vroeger zo en dat zal ook in de toekomst zo zijn. Daarom werkt de gemeente samen met waterpartners.

Naar een YouTube filmpje

Deventer heeft een rijke historie in het omgaan met water. Om het water in tijden van hoogwater te beheersen is samenwerking met anderen altijd noodzakelijk geweest. Ook in onze tijd is de samenwerking een belangrijke voorwaarde om zo efficiënt en effectief mogelijk de gemeentelijke watertaken te vervullen.

Waterpartners van Deventer

De waterpartners waarmee de gemeente Deventer samenwerkt, zijn:

Iedere waterpartner heeft bepaalde taken in Deventer:

  • De 3 waterschappen zijn verantwoordelijk voor het grond- en oppervlaktewater en de rioolwaterzuivering.
  • Deventer werkt nauw samen met Rijkswaterstaat in projecten in het gebied van de IJssel.
  • Het drinkwaterbedrijf Vitens heeft binnen de gemeente diverse waterwinningen.
  • De Provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het beleid voor het diepere grondwater.

RIVUS is een samenwerkingsverband tussen de Sallandse gemeenten en Waterschap Groot Salland. Het doel is een duurzamere en minder kwetsbare afvalwaterketen te realiseren.