Waterketen

De zorg voor een goede afvalwaterketen is een belangrijke taak voor de gemeente Deventer. Ook een goede verwerking van regenwater is een gemeentelijke taak. Met de lokale waterpartners stemt de gemeente haar beleid en het beheer af.

Voor het thema waterketen zijn 2 aandachtspunten benoemd.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020

Het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan is een wettelijke plicht voor de gemeente. Elke 4 jaar wordt het Gemeentelijk Rioleringsplan (pdf, 3,9 MB) door de gemeente Deventer actueel gemaakt. Het is belangrijk dat alle waterpartners bij dit plan betrokken zijn.

Samenwerking in de waterketen

De Sallandse gemeenten en het waterschap Groot Salland gaan meer samenwerken op het gebied van afvalwater. Daarvoor hebben ze het samenwerkingsverband ‘RIVUS’ gesloten. Hiermee hebben de gemeenten en het waterschap samen doelen gesteld voor het afvalwaterbeheer:

  • het verbeteren van de kwaliteit;
  • het vergroten van de duurzaamheid;
  • het laten afnemen van de kwetsbaarheid;
  • het verminderen van de kosten.