Waterbeleving

Waterbeleving is een belangrijk onderwerp in een gemeente die nauw verbonden is met water. Aantrekkelijk en recreatief water is daarbij een voorwaarde.

Op veel plaatsen in de gemeente Deventer leent het water zich goed voor recreatie. Zwemmen, varen, vissen en wandelen langs het water: het valt allemaal onder waterbeleving.

Aantrekkelijk oppervlaktewater

Voor een positieve waterbeleving is aantrekkelijk oppervlaktewater nodig. Dit betekent dat het water in onder andere de beken, stadsgrachten, havens, kanalen en vijvers aan bepaalde eisen moet voldoen. De waterpartners in Deventer stemmen hiervoor hun ambities met elkaar af. Deze ambities werken zij uit in diverse projecten. De coördinatie ligt bij de gemeente Deventer.

Recreatief medegebruik

De waterpartners stellen de onderhoudspaden in principe open voor recreatief medegebruik. Maar omdat er in het landelijk gebied meer belangen zijn, is overleg met bepaalde partijen nodig. Soms wordt er dan besloten een gebied niet open te stellen of honden niet toe te staan op het wandelpad.