Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Grondwater en drinkwatervoorziening

In de gemeente Deventer wordt op 4 plaatsen grondwater uit de bodem gehaald. Het is belangrijk dit grondwater schoon te houden en te beschermen tegen vervuiling.

Een groot deel van het gewonnen grondwater komt als drinkwater uit de kraan. Door bewust om te gaan met onze grondwaterbronnen houden we voldoende schoon water, ook voor de toekomst. De gemeente Deventer en haar waterpartners werken hiervoor samen in onderstaande projecten.

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland is een project van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn Oost. Het richt zich op onderzoek naar de toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen daarvoor. Het project levert de regionale inbreng in het deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma, waarbij onderscheid wordt gemaakt voor maatregelen in stedelijk en landelijk gebied.

Lees meer over het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland.

Risicobeheersing grondwaterwinningen

De grondwaterbronnen moeten bruikbaar blijven voor drinkwaterwinning. De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van het grondwater. Zij beschermt haar openbare drinkwatervoorziening via het ruimtelijke ordeningsbeleid. Zo worden risicovolle activiteiten geweerd en zo mogelijk verplaatst. Drinkwaterwinningen worden gecombineerd met bijpassende functies.

Elk drinkwaterwinning heeft een gebiedsdossier. Hierin is informatie opgenomen over de kwaliteit van het (grond)water bedoeld voor drinkwater. Ook staat in het gebiedsdossier informatie over bronnen van verontreinigingen en de kwetsbaarheid van het watersysteem. Deze informatie is vertaald naar risico's voor de drinkwaterwinning en het halen van de doelstellingen voor de openbare drinkwatervoorziening. Om de grondwaterbronnen te beschermen moeten de waterpartners nauw samenwerken.