Beleving, bewustwording en participatie

Water maakt een onlosmakelijk deel uit van de kwaliteit van de leefomgeving. Voor velen is water aantrekkelijk en biedt het mogelijkheden voor recreatie. Het versterken van deze kwaliteit integreren we zoveel mogelijk met de wateropgaven. Hiermee kan een ingreep ook meerdere doelen dienen.

Andere partijen dan de overheden, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de water- en klimaatopgaven. Dit vraagt erom kennis voor iedereen beschikbaar te stellen en initiatieven te faciliteren. Ook door slim samen te werken en partijen uit te dagen.

Agendapunten