Water

De gemeente Deventer is nauw verbonden met water. Water is in vele vormen aanwezig in Deventer. Door nieuw Europees en nationaal waterbeleid beschikt de gemeente ook in de toekomst over veilig, schoon en aantrekkelijk water.

Deventer groeide uit tot Hanzestad dankzij de ligging op het kruispunt van de IJssel en de Schipbeek, een zijstroom van de IJssel. Het beheersen van het water heeft door de eeuwen de nodige aandacht gekregen. Ook nu is dat nodig. Veilig, schoon en aantrekkelijk water vindt de gemeente Deventer belangrijk.

Water in vele vormen

In de gemeente Deventer is water in vele vormen aanwezig. Zichtbaar in de rivier, grachten, havenarmen en het kanaal. In de sloten, vijvers, beken en fonteinen. Maar ook in drinkwaterwingebieden, als rioolwater dat in buizen op weg is naar de zuivering of als oppervlaktewater.

Waterbeleid

De gemeente Deventer heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met organisaties die in Deventer watertaken en –bevoegdheden hebben. De afgelopen 10 jaar is er nieuw Europees en nationaal waterbeleid vastgesteld. Hierdoor hebben we ook in de toekomst veilig, schoon, voldoende en aantrekkelijk water.