Masterplan Schipbeek

Het Masterplan Schipbeek maakt duidelijk wat de gemeente Deventer met de zuidelijke stadsrand wil.

De zuidelijke stadsrand is een aantrekkelijk, groen en representatief gebied aan weerszijden van de Schipbeek, waarin bedrijvigheid en natuur zich ontwikkelen. De opgaven voor waterberging en verbetering van de ecologische kwaliteit van de Schipbeek versterken de kwaliteit van dit gebied. 

In het Masterplan Schipbeek zijn 2 speciale aandachtsgebieden waarop de gemeente en de waterschappen samenwerken:

  • de verbinding Veenoordkolk met Schipbeek;
  • de locatie van het voormalig klooster Ter Hunnepe.

Verbinding Veenoordkolk met Schipbeek

Het gezamenlijke doel van waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat en de gemeente Deventer is de ecologische verbinding  IJssel – Schipbeek te optimaliseren. Er wordt onderzocht of het mogelijk is de plannen voor het vispasseerbaar maken van de Schipbeek te combineren met een bypass via de Veenoordkolk.

Locatie voormalig klooster Ter Hunnepe

Voor het toegankelijk en beleefbaar maken van de locatie van het voormalig klooster Ter Hunnepe worden de mogelijkheden verkend. Het gebied grenst aan de Schipbeek en is archeologisch en cultuurhistorisch van grote waarde. Onderzocht wordt of we deze historische waarden door herinrichting van de plek weer zichtbaar en beleefbaar kunnen maken.