Regenwaterambassadeurs

Om wateroverlast in de stad tegen te gaan, slaan Gemeente Deventer, Tauw, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Natuur en Milieu Overijssel de handen ineen.
gemeente Deventer

Zij werken al jaren aan het aanpassen van de openbare ruimte aan extreme neerslag en de wateroverlast die daarmee gepaard gaat. Binnen de eigen organisatie is gezocht naar medewerkers die de rol van Regenwaterambassadeur op zich willen nemen. Het gaat om medewerkers die vrijwillig en in hun eigen tijd ambassadeur willen zijn. Zij hebben als doel gemeente Deventer meer klimaatrobuust te maken.

Wilt u ook ambassadeur worden? Stuur een e-mail naar Sanne Hulleman van gemeente Deventer.

In 3 bijeenkomsten zijn de potentiële ambassadeurs klaargestoomd voor hun taak. De presentaties van deze bijeenkomsten vindt u onderaan deze pagina.

  • De ambassadeurs hebben het inspiratieboekje Water in de Tuin gekregen. Heeft u behoefte aan een boekje om uw buren te inspireren? Vraag deze aan bij Sanne Hulleman (gemeente Deventer).
  • Hoe betrek je bewoners? Natuur en Milieu Overijssel is procesbegeleider bij pilots met afkoppelen in Almelo en Zwolle. Willem Seine geeft tips over aanpak. Stuur een e-mail naar seine@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Regenwater afkoppelen

Is uw huis aangesloten op het openbaar gemengd rioolstelsel, dan kunt u kiezen om uw regenpijp af te koppelen van de riolering. Het hemelwater kan dan ten goede komen aan de tuin en het grondwater. U kunt subsidie aanvragen voor afkoppeling. Woont u in een nieuwbouwwoning? Dan is uw woning al afgekoppeld van het riool en kunt u waarschijnlijk geen subsidie krijgen.

Kijk ook eens op de website van de werkgroep Afkoppelen regenwater de Worp. Hier vindt u veel informatie en inspiratie.

Uitvoering door Stichting Natuur Anders en Het Groenbedrijf

Het afkoppelen van de regenpijp is over het algemeen geen ingewikkelde klus. Bent u handig, dan kunt u dit waarschijnlijk zelf. Laat u het afkoppelen liever doen, dan kunt u hiervoor terecht bij vrijwel alle hoveniers in Deventer. Vanuit de Regenwaterambassadeurs hebben wij een samenwerking met de Stichting Natuur Anders en Het Groenbedrijf.

Deze partijen hebben meegewerkt aan diverse afkoppelprojecten op de Worp. Zij kunnen ook bij uw woning zorgen voor uitvoering en denken eventueel mee in de praktische uitwerking. Kiest u voor Stichting Natuur Anders en Het Groenbedrijf, dan wordt de uitvoering gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Net als bij een ander bedrijf, zijn er kosten verbonden aan de uitvoering. Deze kunt u voor een deel dekken met de subsidie. Wilt u meer weten of een afspraak maken? Stuur dan een e-mail naar a.arfman@hetgroenbedrijf.nl.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.