Kennis en communicatie

Communicatie over het waterbeleid in Deventer is belangrijk voor zowel de inwoners als de waterpartners van de gemeente.

Als inwoner van de gemeente Deventer kunt u vragen hebben over het water in Deventer. Bijvoorbeeld: wat doet de gemeente aan de waterkwaliteit van de sloot bij u om de hoek of hoe geeft zij aandacht aan hoogwater in de IJssel?

De antwoorden hierop moeten goed vindbaar zijn. Dat geldt ook voor de informatie die de waterpartners nodig hebben bij het uitvoeren van hun taken. De informatie over het waterbeleid in Deventer moet daarom verzameld zijn op 1 duidelijke plek. Hierdoor kan iedereen de informatie vinden die zij zoekt.

water.deventer.nl

Met de website water.deventer.nl is alle informatie over water en waterbeleid in de gemeente Deventer verzameld. Hier kunt u terecht voor de waterprojecten en de waterpartners van Deventer. Ook de wateragenda van Deventer en de gemeentelijke watertaken vindt u hier.

Meldpunt Openbare Ruimte

Heeft u een klacht over zaken die te maken hebben met water of wilt u een melding doen? Dat kan via het Meldpunt Openbare Ruimte. Uw klacht of melding komt terecht bij de gemeente Deventer. Goede afspraken met de waterpartners moeten er vervolgens voor zorgen dat uw klacht of melding goed wordt behandeld.

De gemeente voert ook onderhoud uit in de openbare ruimte, zoals aan de riolering. Voor meer informatie over het soort onderhoud en de locaties kunt u terecht op de website website Openbare ruimte.

Energieneutrale gemeente

Gemeente Deventer en Waterschap Groot Salland doen onderzoek naar de bijdragen aan een energieneutrale gemeente. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het project INNERS. Deze afkorting staat voor INNovative Energy Recovery Strategies in the urban watercycle. Dit project richt zich vooral op het terugwinnen en hergebruik van energie uit de waterketen.

Ook onder het thema Energie uit de waterketen startte een aantal energieprojecten. De kennis en resultaten die hieruit naar voren komen, delen gemeente Deventer en Waterschap Groot Salland met de rest van de wereld.